Otvorena repozicija luksacije preloma ručnog zgloba

Nazad
Hirurško lečenje otvorenog preloma ručnog zgloba, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka