Osteosinteza zastarelog preloma kosti ručja

Nazad
Hirurško lečenje zastarelog preloma kosti ručja materijalom za fiksaciju kosti, u regionalnoj anesteziji.
Usluga obuhvata intervenciju kod zastarelog preloma jedne kosti ručja, regionalnu anesteziju i oporavak u sklopu dnevne bolnice.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka