Osteosinteza trohanternog preloma femura

Nazad
Trohanterni prelomi predstavljaju prelome proksimalnog okrajka butne kosti i zahvataju predeo između velikog i malog trohantera. Operativni tretman obuhvata ortopedsku repoziciju i unutrašnju fiksaciju ulomaka. Adekvatnom repozicijom i fiksacijom trohantrernog preloma izbegava se skraćenje noge i omogućava adekvatan hod i samostalnost u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti.
Usluga obuhvata operaciju i anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 5 bolničkih dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka