Osteoplastika femura (butne kosti)

Nazad
Korektivna operacija butne kosti korišćenjem koštanog kalema, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 6 bolničkih dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka