Operacija zatvorenog preloma potkolenice

Nazad
Operativno lečenje i fiksacija zatvorenog preloma potkolenice.
Usluga obuhvata operaciju i anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 3 bolnička dana i ugradni materijal za operaciju se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka