Operacija stabilizacije patele kod habitualne luksacije

Nazad
Operacija stabilizacije čašice kolena kod urođenog isčašenja, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka