Fiksacija akromioklavikularnog zgloba

Nazad
Operativna fiksacija šrafom klavikule i korakoidnog nastavka.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 2 bolnička dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka