Ekstrakcija osteosintetskog materijala sa femura

Nazad
Uklanjanje materijala za unutrašnju fiksaciju (osteosintetskog) sa butne kosti, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 3 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka