Ekstrakcija endoproteze kuka - cena bez implanta

Nazad
Uklanjanje unutrašnje proteze kuka, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Proteza i preporučeni boravak, u trajanju od 7 bolničkih dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka