Biopsija kosti

Nazad
Uzimanje uzorka kosti biopsijom, u lokalnoj anesteziji.
Patohistološke analize uzoraka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka