Uklanjanje Pectus Excavatum sistema

Nazad
Operativno vađenje fiksacionog potpornog sistema grudnog koša (Pectus Excavatum sistema), u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 2 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka