Transarterijska hemoembolizacija (TACE)

Nazad
Metoda lečenja iz oblasti interventne radiologije, skraćeno TACE (transarterijska hemoembolizacija). Ovo je procedura kojom se blokira dovod krvi u tumor, pa se lekovi za njegovo lečenje ubacuju direktno u tumor. Time se omogućava da veća koncentracija lekova bude u kontaktu sa tumorom duže vreme. Smatra se prefinjenim i veoma sigurnim metodom lečenja.
Usluga obuhvata intervenciju i anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 3 bolnička dana i specifična medikamentozna terapija se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka