Traheotomija

Nazad
Traheotomija je hirurški postupak kojim se vrši otvaranje (traheostoma) na prednjoj strani vratnog dela dušnika i plasira trahealna kanila koja pacijentu omogućava disanje.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana i ugradni materijal se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka