Splenektomija - laparoskopska

Nazad
Endoskopska operacija odstranjivanja slezine, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 3 bolnička dana, i patohistološke analize naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka