Sleeve resekcija pluća

Nazad
Hirurška procedura kojom se odstranjuje plućni lobus (ili lobusi) i deo pripadajućeg bronha, koji su zahvaćeni tumorom. Preostali lobus se povezuje sa preostalim segmentom bronha. Ovom procedurom se čuva deo pluća i ona je alternativa odstranjenju celog plućnog krila.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju, kao i preporučeni boravak u ukupnom trajanju od 10 bolničkih dana: 3 bolnička dana u intenzivnoj nezi i 7 bolničkih dana na odeljenju hirurgije. Potrebne laboratorijske usluge se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka