Revizija operativne rane

Nazad
Hirurška obrada operativne rane, revizija i eksploracija, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 5 bolničkih dana, patohistološke i druge potrebne analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka