Resekcija tankog creva

Nazad
Klasična operacija uklanjanja izmenjenog dela tankog creva, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 3 bolnička dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka