Radikalna operacija karcinoma jednjaka

Nazad
Operativno lečenje karcinoma jednjaka, potpuna ili delimična ezofagektomija (odstranjivanje jednjaka), sa rekonstruktivnim zahvatom, najčešće interpozicijom tankog ili debelog creva, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 15 bolničkih dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka