Radikalna operacija Ca kardije

Nazad
Operativno uklanjanje dela, ili celog želuca kod karcinoma, u opštoj ansteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 15 bolničkih dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka