Radikalna mastektomija sa limfadenektomijom

Nazad
Operacija se obavlja kod karcinoma dojke i obuhvata odstranjenje dojke u celosti, sa odstranjenjem limfnih čvorova za koje se sumnja ili zna da su zahvaćeni malignom bolešću.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Patohistološke analize uzoraka, preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana u intenzivnoj nezi, 4 postoperativna dana i specifična medikamentozna terapija se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka