Postavljanje fistule za hemodijalizu sa protezom

Nazad
Plasiranje kanile za dijalizu (proteza), u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju, protezu i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 2 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka