Plastika trbušnog zida kod ventralnih hernija - otvorena

Nazad
Klasična rekonstruktivna operacija kila prednjeg trbušnog zida, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 4 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka