Laparoskopska hemikolektomija

Nazad
Laparoskopska resekcija debelog creva (kolona) je uklanjanje segmenta kolona sa tumorom (dela debelog creva koje u sebi sadrži tumor) zajedno sa pripadajućim krvnim sudovima, limfnim vodovima i žlezdama.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 5 bolničkih dana i patohistološke analize uzoraka tkiva, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka