Hipofaringoskopija sa biopsijom u opštoj anesteziji

Nazad
Laringo-hipofaringoskopija direktna i eksploracija sa biopsijom je endoskopska dijagnostička procedura direktnog pregleda hipofaringsa i uzimanja uzorka promenjenog tkiva (biopsija), koje se šalje na patohistološku analizu u cilju postavljanja konačne dijagnoze. Izvodi se u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata proceduru i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u bolnici, u trajanju od 1 bolničkog dana, i potrebne analize uzoraka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka