Ekstripacija limfne žlezde u opštoj anesteziji

Nazad
Uklanjanje limfne žlezde, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata intervenciju, opštu anesteziju, i oporavak u sklopu dnevne bolnice. Patohistološke, i druge potrebne analize uzoraka, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka