Ekstrakcija lipoma u opštoj anesteziji

Nazad
Uklanjanje masnog tkiva (lipoma), u opštoj ansteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, i patohistološka analiza, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka