Duodenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa sec. mod Bern

Nazad
Dudenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa obuhvata kompletnu resekciju glave uz uklanjanje svih inflamatornih masa, uz očuvanje duodenuma, ekstrahepatičnog zajedničkog žučnog voda, žučne kese i želuca, kao i pankreasnog parenhima u velikom obimu, sa očuvanjem toka iz preostalog pankreasa, uključujući vrat, telo i rep, u gornje partije gastrointestinalnog trakta.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 10 bolničkih dana, od kojih je 7 dana boravka u jedinici intenzivne nege, i potrebne analize uzoraka se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka