Duodenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa - sec. Beger

Nazad
Dudenum prezervirajuća resekcija glave pankreasa obuhvata kompletnu resekciju glave uz uklanjanje svih inflamatornih masa, uz očuvanje duodenuma, ekstrahepatičnog zajedničkog žučnog voda, žučne kese i želuca, kao i pankreasnog parenhima u velikom obimu, sa očuvanjem toka iz preostalog pankreasa, uključujući vrat, telo i rep, u gornje partije gastrointestinalnog trakta.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 10 bolničkih dana, od kojih je 7 dana boravka u jedinici intenzivne nege, i potrebne analize uzoraka naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka