Drenaža retroperitonealnih ili intraabdominalnih abscesa

Nazad
Hirurško otvaranje abscesa i postavljanje drena, u retroperitoneumu ili trbušnoj duplji, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 7 do 10 bolničkih dana, i potrebne analize uzoraka, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka