Distalna pankreatektomija

Nazad
Operativno lečenje promena repa pankreasa, u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 12 bolničkih dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka