Bypass aorto-bifemoralis

Nazad
Operativno lečenje suženja arterije i smanjenja dotoka arterijske krvi do ciljnog organa aorto-bifemoralnim by-pass-om.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 5 bolničkih dana se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka