Biopsija limfne žlezde u lokalnoj anesteziji

Nazad
Dijagnostička metoda dobijanja uzorka tkiva limfne žlezde za patohistološku analizu.
Usluga obuhvata biosiju i lokalnu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana i patohistološke analize se naplaćuju po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka