Revizija rane i sekundarni šav

Nazad
Hirurška obrada operativne rane, sa ponovnim ušivanjem rane.
Usluga se odnosi na ambulantnu intervenciju revizije i resuture rane.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka