Pleuralna punkcija

Nazad
Pleuralna punkcija je dijagnostička i terapijska metoda kojom se evakuiše strani sadržaj iz pluća (vazduh, tečnost- transudat, eksudat, krv, gnoj, limfa). Izvodi se u cilju dijagnostikovanja porekla nakupljenog stranog sadržaja u pleuralnom prostoru, a ako je količina sadržaja velika, i u cilju terapije (evakuacijom stranog sadržaja omogućava se pravilna funkcija pluća). Ukoliko se radi dijagnostička punkcija, dobijeni sadržaj se šalje na biohemijsku, mikrobiološku, serološku i/ili citološku analizu. Punkciji moraju da prethoode pregled specijaliste i RTG pluća i srca, kako bi se donela odluka da li se punkcija može izvršiti.
Usluga obuhvata intervenciju. Analiza sadržaja dobijenog punkcijom se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka