Marsupijalizacija apcesa ili ciste Bartolinijeve žlezde

Nazad
Marsupijalizacija je hirurški postupak lečenja upale Bartolinijeve žlezde. Šupljina, odnosno cista ili apsces se ispiraju rastvorom u cilju čišćenja, a onda se ivica rane šije sa zidom ciste, što znači da je prirodni otvor žlezde sada trajno (kada prođe zapaljenje) proširen, odnosno žlezda se prazni u kontinuitetu.
Usluga obuhvata intervenciju i oporavak u dnevnoj bolnici.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka