Incizija i aplikacija srebronitrata kod apscesa Bartolinijeve žlezde

Nazad
Incizija (hirurško otvaranje) apscesa ili ciste Bartolinijeve žlezde radi evakuacije sadržaja i drenaža, sa aplikacijom srebronitrata u cilju lečenja upale. Bartolinijeve žlezde se nalaze u donjoj trećini velikih usana, a njihov sadržaj se izliva na unutrašnjoj strani malih usana stidnice. Zapaljenje Bartolinijeve žlezde: Kliničku sliku karakterišu jak bol, otok i crvenilo. Nelečen ili neadekvatno lečen bartolinitis (zapaljenje bartolinijeve žlezde), dovodi do zatvaranja kanala žlezde, prestanka drenaže sekrecije i stvaranja apscesa. Apsces se zapaža kao tumefakt (otečena žlezda) veličine kokošijeg jajeta koji zahvata veliku i malu usnu stidnice. Bolesnica ima jake bolove u predelu tumefakta i otežano hoda i sedi.
Usluga obuhvata intervenciju i oporavak u dnevnoj bolnici.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka