Incizija i aplikacija srebronitrata kod apscesa Bartolinijeve žlezde

Nazad
Incizija (hirurško otvaranje) apscesa ili ciste Bartolinijeve žlezde radi evakuacije sadržaja i drenaža, sa aplikacijom srebronitrata u cilju lečenja upale.
Usluga obuhvata intervenciju i oporavak u dnevnoj bolnici.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka