Aplikacija sistema sa negativnim pritiskom (VAC) velika regija

Nazad
Terapija negativnim pritiskom V.A.C. (Vacuum Assisted Closure), jedna je od najvažnijih inovacija u terapiji zarastanja rane i integralni deo lečenja dekubitusa kao i drugih hroničnih rana. Postupak se zasniva na primeni posebnog uređaja koji stvara negativan pritisak u rani (-125 mm Hg) i preko posebnog sistema odvodi sekret iz rane. Negativni pritisak osigurava optimalnu količinu tekućeg sadržaja u rani, napetost u tkivu i kapilarni protok koji poboljšava kapilarnu perfuziju. U tako stvorenim uslovima osiguravaju se idealni vlažni uslovi za zarastanje rane i odstranjuje devitalizovano (odumrlo) tkivo i bakterije. Rana i sunđer, u toku postupka, prekrivene su polupropusnom membranom i u celini sterilno izolovani, pa nema mogućnosti zagađenja rane iz okoline. Time se sprečava sekundarna infekcija rane, širenje bakterija iz rane u okolinu i maceracije okolne kože koju uzrokuje sekret iz rane. Terapija negativnim pritiskom poboljšava perfuziju tkiva, a u okolnom tkivu dovodi do stvaranja novih kapilara, stimuliše stvaranje granulacionog tkiva, smanjuje edem, broj bakterija u rani, odstranjuje višak eksudata, te dovodi do kontrakcije rane.
Usluga obuhvata operaciju veće regije i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 6 bolničkih dana, kao i laboratorijske analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka