Velika hipospadia

Nazad
Rekonstruktivna operacija urođenog poremećaja razvoja muškog polno-mokraćnog sistema, kod koje se spoljni otvor mokraćne cevi ne nalazi na vrhu penisa, već se nalazi na donjem delu baze do površine penisa (donji položaj-prema mošnicama i međici , predstavlja najteži oblik anomalije), uz zakrivljenost penisa i nepravilan raspored kože, kao i povezanost s drugim anomalijama mokraćnog sistema. Cilj je formiranje penisa i mokraćovoda normalne funkcije i izgleda sa ureterom na vrhu, uz očuvane sve funkcije. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u bolnici, od jednog do više (četiri do pet dana) bolničkih dana, se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka