Uretrotomija interna u analgosedaciji

Nazad
Endoskopska procedura, pomoću koje se sagledava mesto suženja kanala i resetoskopom seče suženo mesto, napreduje do bešike i plasira urinarni kateter. Uretrotomija pomaže da se naknadno lakše bužira - dilatira stenoza uretre.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak u trajanju od 1 bolničkog dana naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka