TUR tumora (dva, ili jednog većeg) u opštoj anesteziji

Nazad
Transuretralna resecija tumora mokraćne bešike, endoskopskim instrumentom, koji se u bešiku uvodi kroz mokraćnu cev. Delovi tumora se istim putem izvlače napolje i šalju na detaljnu patohistološku analizu.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 2 bolnička dana, naplaćuje se po cenovniku. Usluga patohistološke analize uzoraka tkiva se naplaćuje po cenovniku, u zavisnosti od vrste analize i broja uzoraka.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka