Srednja hipospadia

Nazad
Rekonstruktivna operacija urođenog poremećaja razvoja muškog polno-mokraćnog sistema, kod koga se spoljni otvor mokraćne cevi ne nalazi na vrhu penisa, već se nalazi na srednjem delu baze do površine penisa, a u cilju formiranja penisa normalnog izgleda (korekcije zakrivljenosti i rasporeda kože), sa ureterom na vrhu, uz očuvanje svih funkcija. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka