Radikalna orhiektomija kod tumora testisa u opštoj anesteziji

Nazad
Hirurška procedura, kojom se uklanja tumorom zahvaćeni testis, kao i njemu pripadajuća semena vrpca.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka