Radikalna klasična nefrektomija u opštoj anesteziji

Nazad
Klasična hirurška procedura vađenja patološki izmenjenog bubrega, u opštoj anesteziji. Pristup bubregu može biti različit (lumbalni, ili kroz stomak).
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 5 bolničkih dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka