Plastika UP segmenta u opštoj anesteziji

Nazad
Hirurška reparacija suženog ureteropijeličnog vrata. Postoji više hirurških tehnika, a pristup je ekstraperitonealni (ne otvara se trbušna duplja) i obavlja se u opštoj anesteziji.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 5 bolničkih dana, naplaćuje se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka