Plasiranje perkutane nefrostome u lokalnoj anesteziji

Nazad
Postavljanje tanke cevčice u bubreg (perkutana nefrostoma), kroz mali otvor u koži lumbalne regije, radi evakuacije urina iz bubrega.
Usluga obuhvata plasiranje nefrosotme i lokalnu anesteziju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka