Plasiranje cistofiksa u lokalnoj anesteziji

Nazad
Postavljanje specijalnog katetera za drenažu urina kroz prednji trbušni zid, kada zbog suženja uretre nije moguće postaviti klasičan kateter
Usluga obuhvata plasiranje specijalnog katetra, i lokalnu anesteziju.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka