Orchiektomia obostrana u opštoj anesteziji

Nazad
Hirurška procedura uklanjanja oba testisa u opštoj anesteziji. Obično se sprovodi kao metod lečenja adenokarcinoma prostate.
Usluga obuhvata operaciju i opštu anesteziju. Preporučeni boravak, u trajanju od 1 bolničkog dana, i patohistološke analize, naplaćuju se po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka