Lokalna aplikacija leka kod Induratio penis plastike

Nazad
Direktna aplikacija leka kod induracije penisa (Pejronijeva bolest) u fibrozni plak.
Lek se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka