Instilacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku

Nazad
Aplikacija BCG vakcine u mokraćnu bešiku, preko urin katetera, u cilju sprečavanja recidiva tumora mokraćne bešike.
BCG vakcina se naplaćuje po cenovniku.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka