Analgosedacija za vađenje J-J stenta

Nazad
Aplikacija anestezije za uklanjanje J-J stenta.

Kliknite na lokaciju za pregled cene i izbor stručnjaka